Významné osobnosti

V roce 2010 uplynulo 100 let od narození hudebního skladatele Klementa Slavického, rodáka z Tovačova.

Klement Slavický (* 1910, + 1999)

Slavický a Rafael Kubelík (červen 1990) Narodil se 22. září 1910 v Tovačově. První hudební základy získal od svého otce Klementa – sbormistra, varhaníka, ale i skladatele, žáka Leoše Janáčka. Ve studiu hudby pokračoval mladý Klement v Přerově, kam se rodina přestěhovala.

V Přerově se také odehrálo jeho osudové setkání s hudbou Josefa Suka. Ta jej natolik zaujala, že se rozhodl studovat jedině u Josefa Suka. Nejdříve však musel absolvovat střední skladatelskou školu pražské konzervatoře u K. B. Jiráka. Pak teprve mohl být přijat do Sukovy mistrovské třídy.

Další život Klementa Slavického se po studiích odvíjí už v Praze. Řadu let působil jako hudební režisér a dirigent v Československém rozhlase, kde prožil všechna úskalí války a okupace. V padesátých letech mu bylo rozhlasové působení znemožněno kvůli nekompromisním postojům a hlubokému náboženskému přesvědčení.

Tvorba Klementa Slavického sleduje moderní směry evropské hudby s inspirací v rodné Moravě. V rozsáhlém seznamu jeho díla najdeme například Moravské taneční fantazie pro orchestr, ze stejného zdroje čerpají i Rapsodické variace. Slavický napsal písňové a sborové cykly na slova moravské lidové poezie a vytvořil i řadu drobných skladeb a písní pro nejmladší hudebníky a zpěváky. Jeho hudba není snadná ani pro interprety ani pro posluchače, přesto si pro své vnitřní hodnoty našla místo nejen na koncertních pódiích doma i v zahraničí, ale i v rozhlase a nahrávacích studiích.

Za svou IV. symfonietu s názvem Pax hominibus in universo orbi, věnovanou čtyřicátému výročí Organizace spojených národů, byl skladatel odměněn Zlatou medailí a osobním dopisem generálního tajemníka OSN. Rovněž se stal nositelem Zlaté medaile Univerzity Palackého v Olomouci, byl čestným starostou Umělecké besedy – prestižního spolku, který už od dob Smetanových sdružoval přední české výtvarné, literární a hudební umělce. Jako nejvýznamnější žák Josefa Suka byl zvolen čestným předsedou Sukovy společnosti. Náležel mu rovněž odbojový Řád Karla IV. Mezinárodní astronomická unie pojmenovala na jeho počest planetku (11325) – Slavický. Planetku objevila Lenka Šarounová 17.9.1995 na Ondřejově. 29. září 1995 byl Klementu Slavickému udělen titul – Čestný občan města Tovačova.

16. října 2001 byl slavnostně zapsán do Knihy cti městské části Praha 3, bohužel už „in memoriam“. Klement Slavický zemřel těsně před oslavou svých 89. narozenin – 4. září 1999 v Praze. Jeho existenci a tvorbu dnes připomíná expozice umístěná na zámku v Tovačově.