Historie zámku

Majitelé tovačovského panství

1059 – 1321 zeměpanské zboží

1321 – 1327 Jindřich z Lipé (*asi 1275, † 26.8.1329)

1327 – 1349 Bernard z Lipnice (*asi 1280, †1351)

1349 – 1502 rod Cimburků

1349 – 1359 Albrecht I. z Cimburka zvaný Vranovec (*asi 1300, † 1358)

1359 – 1392 Ctibor I. z Cimburka zvaný Kazka, manželka Markéta ze Šternberka, (* ??, †1392)

1392 dědicové Ctibora – Bernard, Albrecht, Předbor a Matouš

1399 – 1416 Albrecht II. z Cimburka (*asi 1379, †1416)

1416 – 1464 Jan Tovačovský z Cimburka, manželka Žofie z Kunštátu (*kolem roku 1400, † 1464)

1464 – 1494 Ctibor II. Tovačovský z Cimburka, manželka Eliška z Melic (*asi 4.4.1438, †26.6.1494)

1494 – 1502 Adam z Cimburka (*asi 1482, †3.12.1502)

1502 zemřel Adam, rod Cimburků vymřel po meči

1502 – 1503 Šelemberkové

Jan ze Šelemberku a na Kosti (*asi 1446, † 1508)
Johana z Krajku a na Šelemberku (* ??, † 1531)

1503 – 1597 Pernštejnové

1503 – 1515 Vilém z Pernštejna a na Helfštejně, manželka Johanka z Liblic (*1438, †8.4.1521)

1515 – 1548 Jan z Pernštejna zvaný Bohatý (*14.11.1487, † 8.9.1548)

1548 Vojtěch z Pernštejna, manželka Kateřina z Postupic (*7.10.1532, †17.7.1561)

1561 Vratislav z Pernštejna zvaný Nádherný, manželka Marie Maxmiliana Manrique de Lara (*9.7.1530, †27.10.1582)

1582 Jan z Pernštejna, manželka Marie de Lara (30.7.1561, †30.9.1597)

1597 – 1600 Illyeshazové

1597 – 1600 Štěpán z Illyesházu na Pezinku a Trenčíně (*5.9.1540, †5.5.1609) 

1600 – 1715 Salmové

1600 – 1612 Vejkrt hrabě ze Salmu a Neuburgu (*1575, †1612)

1612 – 1655 Julius ze Salmu a Neuburgu (*1600, †1655)

1655 – 1667 panství spravovala Salomena hraběnka z Heissenstammu (poručnice Ferdinanada Julia ze Salmu a Neuburgu)

1667 – 1697 Ferdinand Julius ze Salmu a Neuburgu (*1650, †1697)

1696 – 1715 Arnošt Leopold ze Salmu a Neuburgu (*1683, †1.1.1722)

1715 – 1763 Petřvaldští z Petřvaldu

1715 – 1722 Jan Dětřich Petřvaldský z Petřvaldu (*22.4.1658, †9.7.1734)

1722 – 1762 Amand Antonín Petřvaldský z Petřvaldu (*1696 – †19.3.1762)

1762 – 1763 Bernard Jan Petřvaldský z Petřvaldu (*24.5.1735 – †15.5.1763)

1763 – 1887 Kuenburgové

1763 – 1793 František Josef hrabě z Kuenburgu (*10.4.1714, †4,6,1793)

1793 – 1838 Arnošt Josef z hrabě z Kuenburgu, manželka Marie Anna Chorinská (*13.10.1762, †10.12.1838)

1838 – 1878 Nepomuk Jan hrabě z Kuenburgu (*21.4.1797, †26.9.1878)

1878 – 1887 František hrabě z Kuenburgu (*13.2.1844, †24.10.1900)

1887 – 1939 Gutmannovi

1887 - 1912 David Gutmann (*2.12.1834, †14.5.1912) manželka Sofie Gutmann (*10.12.1839, †21.7.1902)

1912 – 1939 Vilém Gutmann (*28.9.1889, †6.3.1966)